Onder ASS vallen de volgende termen
- Autisme,
- PDD-NOS,
- A.D.D.,
- A.D.H.D.,
- McDD,
- stoornis van Asperger,

Deze stoornissen kunnen in verschillende gradaties voorkomen, waardoor mensen
met ASS of met A.D.(H.)D. ieder hun eigen beperkingen en problemen ervaren.

Maar wat betekent de stoornis voor de naaste omgeving van de (jong) volwassene met ASS of met A.D.(H.)D.? Hoe functioneert hij/zij in het gezin, in de klas, op het werk?

In de literatuur en op het internet is veel informatie te vinden, maar niet altijd herken je de individuele persoon hierin. Iedereen heeft immers zijn eigen karakter, de stoornis kan zich op heel verschillende wijzen uiten.
Soms is er ook sprake van een verstandelijke handicap of juist van hoogbegaafdheid.

Daarom zorg ik er voor dat mijn begeleiding maatwerk is. Met een persoonlijke aanpak, een juiste timing en met inschakeling van de sociale omgeving.