In mijn praktijk begeleid ik cliënten die een diagnose ASS of A.D.(H.)D. hebben.
Het gaat vaak om mensen met een normale tot hoge begaafdheid,
maar ik werk ook met mensen met een licht-verstandelijke beperking.

De begeleiding kan plaatsvinden in één of meer van de volgende omgevingen

de thuissituatie:
- training naar (begeleid) zelfstandig wonen
- sociale contacten

de werksituatie:
- werkplek, stage of opleiding
- dagbesteding
- organisatie
- contacten met collega's

vrije tijd:
- weekplanning
- vrijetijdsbesteding
- opbouw van een sociaal netwerk