Wanneer u bij mij komt voor begeleiding, heeft u reeds een indicatie.

In een oriënterend gesprek onderzoeken we of ik iets voor u kan betekenen. Daarna gaan wij samen aan de slag om een plan te maken.
Omdat mensen met autisme soms hun hulpvraag zelf moeilijk kunnen verwoorden is hierbij de inbreng van ouders, partner of anderen onmisbaar.

Bij de begeleiding maak ik onder andere gebruik van de TEACCH benadering.
Kenmerken hiervan zijn:

- Individualiseren
- Actieve samenwerking met sociaal netwerk
- Positieve pedagogische benadering
- Aanpassing van de omgeving in termen van duidelijkheid in personen, tijd en ruimte
- Aanleren van functionele vaardigheden, gericht op het maximaliseren van de zelfstandigheid
- Beschermende integratie van mensen met ASS in de samenleving
- Continuïteit in de hulpverlening in het leven van iemand met autisme

Wanneer de begeleiding is gestart, vindt er halfjaarlijks een evaluatiegesprek plaats.